Stowarzyszenie Wspierania Języka Polskiego, Historii i Kultury Polskiej „Lajkonik”

Verein zur Pflege der Polnischen Sprache, Geschichte und Kultur „Lajkonik“ e.V.

Pod Patronatem Konsulatu Generalnego RP w Monachium
Wpis w Sądzie Rejonowym Freiburg im Breisgau nr VR 700500


Cel Stowarzyszenia:
Nauczanie języka polskiego oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie polskiej kultury i historii.

Data założenia stowarzyszenia:
22.03.2011

Oficjalna siedziba:
44 Rue du Chateau d’Eau
68740 Blodelsheim / Frankreich

Zarząd:
Przewodnicząca: Anita Mańdok
Zastępca: Agnieszka Adamska-Deriu
Księgowy: Dominik Mańdok

Pozostali członkowie:
Karolina Borbély-Lasota
Patrycja Gruszecka
Agnieszka Kawska-Malinowska
Jolanta Majczak
Anna Mara
Małgorzata Mazur-Herr
Katarzyna Michniewicz
Marta RyglewskiAdres korespondencyjny:
Anita Mandok
44 Rue du Chateau d’Eau
68740 Blodelsheim / Frankreich
Tel. (0049) 1575 677 1907 

Adres e-mail:
[email protected]

Strona internetowa:
https://lajkonik-freiburg.de